Regulamin

Regulamin Łowiska Jerzyn /tekst jednolity z  15.10.2022r./ §1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Dzierżawcą  Jeziora Jerzyńskiego zwanego dalej Łowiskiem jest Gospodarstwo Rybackie Bogucin sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zielonej 4 w Bogucinie (62-006) natomiast Administratorem Łowiska  jest spółka Przyjaciele Jutrzenki sp. z o.o. z Pobiedzisk. 2.Łowisko  funkcjonuje od 15.III do 15.XII w każdym roku kalendarzowym z wyłączeniem okresów gdy  akwen pokryty jest  pokrywą lodową. 3.Łowisko czynne jest przez całą dobę, także w weekendy oraz ustalone  święta. Wydawania zezwoleń dokonuje Gospodarz Łowiska  lub osoba uprawniona na Stanicy Wędkarskiej w miejscowości Jerzyn, w godzinach ustalonych i wskazanych na stronie www.lowisko-jerzyn.pl lub/i fb w zależności od … Czytaj dalej Regulamin