REGULAMINY

Prosimy o zapoznanie się z regulaminami

ŁOWISKO JERZYN

PRZYJACIELE JUTRZENKI

 

        Jezioro Jerzyn jest to akwen położony w obszarze Gospodarstwa Rybackiego Bogucin.

 Jest to łowisko specjalne przeznaczone dla pasjonatów wędkarstwa. W odróżnieniu od innych podobnych  tego typu akwenów można tu wędkować różnymi metodami połowu przez cały rok.

Wszystkich łowców okazów i miłośników przebywania nad wodą wśród dzikiej przyrody zapraszamy nad Nasze Jezioro!

Chętni ze skorzystania z naszej oferty mogą skontaktować się z kompetentnymi osobami, które udzielą wszystkich niezbędnych informacji lub odwiedzić stronę :

 

www.łowisko-jerzyn.pl

 

tel. kontaktowy: Albert Chojnacki – 501 780 671

 

GOSPODARZ ŁOWISKA, SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ – 731 459 565

 

Sprzedaż zezwoleń prowadzona jest tylko za uprzednią rezerwacją.

 

Osoby upoważnione do kontroli posiadają specjalne legitymacje wraz ze zdjęciem.

 

Łowisko Jerzyn jest otwarte cały rok, jednak w zależności od pory roku panują na nim odmienne zasady wędkowania, które są określone w niżej określonym regulaminie.

 

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA I PRZEBYWANIA NA ŁOWISKU.

 

 1. a) Każda osoba przebywająca na terenie łowiska musi widnieć w ewidencji gospodarza.

 

 1. b) Na stanowisku może wędkować tylko osoba posiadająca aktualne zezwolenie lub dowód wpłaty należnej kwoty, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

 1. c) Wędkujący ma prawo do przebywania na łowisku z osobami towarzyszącymi.

Wszystkie osoby towarzyszące muszą być wcześniej zgłoszone gospodarzowi łowiska.

 

 1. d) Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania kolegom na sąsiednich stanowiskach.

 

 1. e) na jednym stanowisku mogą wędkować maksymalnie 2 osoby posiadające zezwolenie tego samego rodzaju.

 

 

 1. f) Na niektórych stanowiskach dojazd jest możliwy wyłącznie łodzią, którą udostępnia gospodarz łowiska.

 

 1. g) Każdy przebywający na łowisku ma obowiązek utrzymać stanowisko i otoczenie w należytym porządku. Śmieci każdy zabiera ze sobą.

 

 1. h) Załatwianie potrzeb fizjologicznych tylko w toaletach.

 

 1. i) Na obszarze łowiska panuje całkowity zakaz palenia ognisk.

 

 1. j) Zakaz niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin oraz naruszania linii brzegowej.

 

 1. k) Zakaz kąpieli poza wyznaczonym miejscem.

 

 

 1. ZEZWOLENIA

 

Warunkiem uzyskania zgody na zakup zezwolenia na wędkowanie na łowisku JERZYN jest znajomość i akceptacja regulaminu ustalonego przez właściciela obiektu.

 

 

 

 

 1. REGULAMIN POŁOWU RYB NA ŁOWISKU JERZYN

 

 1. a) Wędkowanie dopuszczone jest wyłącznie z brzegu ( Poza zezwoleniem spinningowym). Zezwala się jednak na używanie środków pływających w celu sondowania, holu, stawiania markerów lub znaczników czy zanęcania łowiska.

 

 1. b) Każdy korzystający z jednostek pływających ma obowiązek do używania kamizelki asekuracyjnej.

 

 1. c) W czasie od zmierzchu do świtu korzystający z jednostek pływających ma obowiązek posiadać latarkę do wyraźnego oznaczenia łodzi.

 

 1. d) W chwili wypłynięcia (w czasie holu) w środku pływającym musi znajdować się podbierak oraz mata wędkarska.

 

 1. e) Wędkujący zobowiązany jest do posiadania maty oraz środka dezynfekującego.

 

 1. f) Na łowisku obowiązuje zakaz używania przynęt żywych.

 

 1. g) Zabrania się przechowywania ryb powyżej wyznaczonych limitów.

 

 1. h) W przypadku złowienia gatunku nie opisanego w regulaminie łowiska należy niezwłocznie powiadomić gospodarza łowiska.

 

 1. W przypadku złowienia okazu należy niezwłocznie powiadomić gospodarza łowiska.

 

Limity wagowe poszczególnych gatunków podlegające zgłoszeniu:

– karp 25kg

– amur 20kg

– sum 50kg

 

 1. j) W przypadku złowienia SUMA AMERYKAŃSKIEGO ictalurus nebulosus bezwzględnie nie wolno wypuszczać go do łowiska tylko powiadomić gospodarza łowiska.

 

    Z łowiska nie wolno zabierać niżej wymienionych gatunków ryb:

 

– KARP

– AMUR

– JESIOTR

 

 

Ryby podlegające ochronie należy wypuścić jak najszybciej z zachowaniem należytej ostrożności.

 

Bezwzględny zakaz przechowywania ryb objętych ochroną.

 

W przypadku widocznego i rażącego uszkodzenia ryby należy zgłosić zaistniałą sytuację gospodarzowi łowiska.

 

 1. Ustalenia ogólne

 

Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony z powodu organizacji zawodów  za wcześniejszym powiadomieniem.

 

Właściciel ma prawo zamknąć łowisko na czas nieokreślony bez podania przyczyny.

 

Właściciel ma prawo unieważnić zezwolenie w przypadku złamania regulaminu, zaśmiecania obiektu lub niestosowne zachowanie bez zwrotu kosztów i nałożenie dożywotniego zakazu wykupienia zezwolenia.

 

Właściciel nie odpowiada za skradzione mienie na terenie łowiska.

 

ZEZWOLENIE GRUNTOWO-SPŁAWIKOWE

 

 1. Zezwala się łowić na dwie wędki z brzegu metodą gruntową i spławikową . Łowienie na żywca ,martwą rybkę zabronione.
 2. Każdego złowionego karpia, amura, suma, szczupaka, sandacza należy natychmiast wypuścić do łowiska. Zakaz przetrzymywania w/w ryb w jakichkolwiek siatkach czy workach.
 3. Ilość złowionych linów ogranicza się do 3 sztuk dziennie. Pozostałe gatunki co do wymiaru i okresu ochronnego zgodnie z Regulaminem PZW.
 4. Zezwala się stosowania środków pływających tylko w celu wysondowania łowiska, ustawienia i usunięcia markerów , holu ryby i zanęceniu . Dozwolone używanie modeli zdalnie sterowanych. Kamizelka asekuracyjna obowiązkowa.
 5. Po opuszczeniu zajmowanego stanowiska ponowne przybycie w celu wędkowania na to samo zezwolenie wędkarskie jest zabronione.
 6. Zakaz używania jakichkolwiek plecionek wędkarskich jako linek głównych.
 7. Wędkujący ma prawo ustawić w celu oznaczenia miejsca połowu do dwóch markerów.
 8. Wędkarz łowiący metodą gruntową musi posiadać matę oraz środek odkażający do ryb.
 9. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska lub wyłączonych z odłowów wędkarskich.
 10. Zabrania się samodzielnego budowania stanowisk wędkarskich.
 11. Łowiącego obowiązuje zakaz palenia ognisk i kąpieli.
 12. Na łowisku obowiązuje utrzymanie porządku i czystości.
 13. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz regulaminu porządkowego łowiska spowoduje cofnięcie pozwolenie bez odszkodowania.
 14. Zezwolenie nie podlega zwrotowi lub wymianie.

 

ZEZWOLENIE SPINNINGOWE

 

 1. Zezwala się łowić jedną wędką metodą spinningową. Wędkowanie metodą żywcową i na martwą rybkę zabronione.
 2. Ilość złowionych ryb drapieżnych ogranicza się do 1 szczupaka dziennie, 1 sandacza dziennie, 1 suma dziennie, 5 okoni dziennie. Łączny dzienny odłów nie może przekroczyć 5 kg.
 3. Należy zachować następujące okresy i wymiary ochronne ryb:

– szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz wymiar do 50cm i powyżej 70 cm

– sandacz  – od 1 stycznia do 31 maja oraz wymiar do 50 cm i powyżej 65 cm

– sum – od 1 listopada do 30 czerwca oraz wymiar do 75cm i powyżej 100 cm

-okoń – do25cm oraz powyżej 35 cm. Pozostałe gatunki ryb zgodnie z regulaminem PZW

 1.  Każdego złowionego karpia, amura ,jesiotra i bolenia należy natychmiast wypuścić do łowiska

Zakaz przetrzymywania w/w w jakichkolwiek siatkach czy workach.

 1. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska i wyłączonych z odłowów wędkarskich.
 2. Zabrania się samodzielnego budowania stanowiska wędkarskich.
 3. Łowiącego obowiązuje zakaz palenia ognisk i kąpieli.
 4. Zezwala się łowić od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem ( 1 h przed i 1 h po)
 5. Zabrania się łowić w odległości mniejszej niż 30 m. od znaczników i markerów wędkarzy gruntowych.
 6. Na łowisku obowiązuje utrzymanie porządku i czystości.
 7. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Regulaminu porządkowego łowiska spowoduje cofnięcie pozwolenia bez odszkodowania.
 8. Zezwolenie nie podlega zwrotowi lub wymianie.

 

ZEZWOLENIE SUMOWE

1. Zezwala się łowić na dwie wędki z brzegu metodą gruntową lub spławikową .
2. Dozwolone jest stosowanie żywca jako przynęty, minimalny rozmiar ryby to 25 cm i ryba musi być pozyskana z naszego łowiska.
3. Kategorycznie zabrania się używania kwoka !!!
4. Każdego złowionego karpia, amura, suma, szczupaka, sandacza należy natychmiast wypuścić do łowiska. Zakaz przetrzymywania w/w ryb w jakichkolwiek siatkach czy workach.
5. Ilość złowionych linów ogranicza się do 3 sztuk dziennie. Pozostałe gatunki co do wymiaru i okresu ochronnego zgodnie z Regulaminem PZW.
6. Zezwala się stosowania środków pływających tylko w celu wysondowania łowiska, ustawienia i usunięcia markerów , holu ryby i zanęceniu . Dozwolone używanie modeli zdalnie sterowanych. Kamizelka asekuracyjna obowiązkowa.
7. Wędkujący ma prawo ustawić w celu oznaczenia miejsca połowu do dwóch markerów.
8. Wędkarz musi posiadać matę oraz środek odkażający do ryb.
9. Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska lub wyłączone z odłowów wędkarskich.
10. Zabrania się samodzielnego budowania stanowisk wędkarskich.
11. Łowiącego obowiązuje zakaz palenia ognisk i kąpieli.
12. Na łowisku obowiązuje utrzymanie porządku i czystości.
13. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Statutu PZW spowoduje cofnięcie pozwolenia bez odszkodowania.
14. Zezwolenie nie podlega zwrotowi lub wymianie.
Sumowe
Cena 70 zł doba